Οργανισμός IEEE

Ιστορική Αναδρομή του ΙΕΕΕ

 

Το IEEE και οι πρόγονοι του, το AIEE (American Institute of Electrical Engineers) και το IRE (Institute of Radio Engineers), χρονολογούνται από το 1884. Από την αρχή το IEEE έχει βελτιώσει τη θεωρία και εφαρμογή της ηλεκτροτεχνολογίας και των συναφών επιστημών, που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην τεχνολογική ανάπτυξη και υποστήριξαν τις ανάγκες των μελών του γύρω από μεγάλο πλήθος προγραμμάτων και υπηρεσιών.

 

Ανάπτυξη 19ου αιώνα

 

Το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα σημαδεύτηκε από μια αλματώδη ανάπτυξη της ηλεκτρικής τεχνολογίας. Μέχρι τις αρχές του 1880 τα τηλεγραφικά καλώδια διέσχιζαν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευρώπη και Αμερική συνδέονταν με υπόγειο καλώδιο. Φώτα ηλεκτρικού τόξου χρησιμοποιούνταν σε αρκετές πόλεις. Ο σταθμός του Thomas Edison στην Pearl Street παρείχε ισχύ στις λάμπες πυράκτωσης της Νέας Υόρκης. Υπήρχαν πολυπληθείς εταιρίες που κατασκεύαζαν ηλεκτρικό εξοπλισμό. Το τηλέφωνο εξελισσόταν σε ένα σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας.

Αυτή η ανάπτυξη της τεχνολογίας, και ο σχεδιασμός για μια διεθνή έκθεση ηλεκτρισμού που θα διεξαγόταν από το ινστιτούτο Franklin στη Φιλαδέλφεια, ώθησε 25 από τους πιο διακεκριμένους ηλεκτρολόγους μηχανικούς της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου του Thomas Edison, του Elihu Thomson και του Edwin Houston, να δημοσιοποιήσουν την ανάγκη για τη δημιουργία μιας κοινότητας, για να προωθήσουν τις νέες ιδέες. Στις 13 Μαΐου του 1884, το AIEE γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και γρήγορα αναγνωρίστηκε ως αντιπρόσωπος των ηλεκτρολόγων μηχανικών της Αμερικής.

 

AIEE- ενσύρματες επικοινωνίες- φωτισμός και ισχύς

 

Από το ξεκίνημα, τα κύρια ενδιαφέροντα του AIEE ήταν οι ενσύρματες επικοινωνίες, ο φωτισμός και τα συστήματα ισχύος. Το ινστιτούτο συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη των κανόνων της ηλεκτρικής βιομηχανίας και έθεσε τα θεμέλιά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη διάρκεια των πρώτων 3 δεκαετιών του, το ΑIEE αντιμετώπισε και επίλυσε εσωτερικά προβλήματα, όπως η τοποθέτηση προσωρινών ηγετικών μελών για τον οργανισμό, η εύρεση μηχανισμών επικοινωνίας με τα απομακρυσμένα μέλη του και τους φοιτητές, και η καλλιέργεια νέων τεχνολογικών ενδιαφερόντων μέσα από επιτροπές που ιδρύθηκαν για να αντιμετωπίσουν την όλο και μεγαλύτερη τάση για εξειδίκευση.

Παρόλα αυτά, μέχρι το 1912, τα ενδιαφέροντα και οι ανάγκες εξειδίκευσης στο διευρυνόμενο χώρο του ραδιοφώνου δε μπορούσαν πλέον να ικανοποιηθούν από περιοδικές συγκεντρώσεις τεχνικών επιτροπών στις περιοχές τους.

 

Το IRE – Ασύρματη Επικοινωνία

 

Δύο μεγάλες τοπικές οργανώσεις – η κοινότητα μηχανικών ασύρματης και τηλεγραφικής τεχνολογίας και το ινστιτούτο ασύρματης τεχνολογίας – ενώθηκαν για να σχηματίσουν μια εθνική επιτροπή επιστημόνων και μηχανικών που σχετίζονταν με την ανάπτυξη των ασύρματων επικοινωνιών, και η οποία ονομάστηκε ινστιτούτο μηχανικών ραδιοτεχνολογίας.

Πολλά από τα αρχικά μέλη του IRE ήταν μέλη του AIEE και οι δύο οργανώσεις συνέχισαν να έχουν κοινά μέλη μέχρι που ενώθηκαν για να σχηματίσουν το ΙΕΕΕ το 1963. Η δομική ανάπτυξη και οι γενικές δραστηριότητες του IRE ήταν παρόμοιες με αυτές του AIEE.

Εξειδικευμένα τμήματα σχημάτιζαν επαγγελματικές ομάδες κάτω από ένα κεντρικό ηγετικό σχήμα. Γεωγραφικά τμήματα και φοιτητικά τμήματα σχηματίστηκαν. Οι συγκεντρώσεις και οι δημοσιεύσεις διευκόλυναν τη δημιουργία μιας εκτεταμένης βιβλιογραφίας και την ανταλλαγή γνώσης. Καθιερώθηκαν ακόμα διαφορετικοί βαθμοί για τα μέλη του. Έγινε μεγάλη προσπάθεια για την ανάπτυξη των κανόνων τυποποίησης.

Η φύση της ραδιοτεχνολογίας σήμαινε ότι τα ενδιαφέροντα του IRE ξεπερνούσαν τα εθνικά σύνορα. Επομένως η νέα οργάνωση προσέλκυσε μέλη από πολλές χώρες και τελικά εγκαθίδρυσε τμήματα σε αρκετές περιοχές σε όλο τον κόσμο.

 

Η είσοδος στην ηλεκτρονική

 

Το 1930 η ηλεκτρονική έγινε μέλος του λεξιλογίου της ηλεκτρικής μηχανικής. Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί γινόντουσαν μέλη του IRE, όμως οι εφαρμογές της τεχνολογίας της ηλεκτρονικής λυχνίας έγιναν τόσο εκτεταμένες που τα τεχνικά σύνορα που διαχώριζαν το IRE από το AIEE γίνονταν δύσκολα αντιληπτά.

Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυξανόταν ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο οργανώσεων. Προέκυψαν προβλήματα επικάλυψης και αντιγραφής προσπαθειών, τα οποία επιλύθηκαν μόνο μερικώς από συνδυασμένες επιτροπές και συγκεντρώσεις.

 

Συνένωση του AIEE και IRE

 

To 1961 η ηγεσία τόσο του IRE όσο και του AIEE κατέληξαν στη εύρεση ενός τέλους σ’ αυτές τις δυσκολίες μέσω συνένωσης. Τον επόμενο χρόνο καταρτίστηκε και εγκρίθηκε ένα σχέδιο συνένωσης το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1963.

Η καινούργια οργάνωση, ινστιτούτο ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών μηχανικών συγχώνευσε τις τεχνικές δραστηριότητες και τα γεωγραφικά τμήματα των δύο κοινοτήτων και καθιέρωσε ένα ενωμένο πρόγραμμα δημοσιεύσεων.

Περισσότερες από 3 δεκαετίες έχουν περάσει από το σχηματισμό του IEEE. Το IEEE σήμερα συνεχίζει να επεκτείνεται καθώς οι τεχνολογικές πληροφορίες γίνονται όλο και πιο σημαντικές και καθώς διευρύνονται η καριέρα και οι τεχνικές ανάγκες των μελών του.

Σκοποί και δραστηριότητες

Το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Institute of Electrical and Electronic Engineers) είναι ένας παγκόσμιος τεχνολογικός επαγγελματικός οργανισμός με σκοπό την προώθηση της θεωρίας και των εφαρμογών της επιστήμης του Ηλεκτρολόγου και Ηλεκτρονικού μηχανικού για την εξέλιξη του επαγγέλματος με γνώμονα την κοινωνική προσφορά.

Στο ΙΕΕΕ είναι σήμερα εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 377.000 Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, επιστήμονες, φοιτητές και άλλοι επαγγελματίες σε περισσότερες από 150 χώρες, γεγονός που το καθιστά τη μεγαλύτερη τεχνολογική επαγγελματική κοινότητα στον κόσμο.

Παράγοντας το 30% της παγκόσμιας βιβλιογραφίας στους τομείς της επιστήμης των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και οργανώνοντας περισσότερα από 300 έγκυρα συνέδρια το χρόνο, τo IEEE κατέχει ηγετική θέση στην παγκόσμια ακαδημαϊκή δραστηριότητα.

Ο φοιτητικός κλάδος (Student Branch)

Σήμερα υπάρχουν περισσότεροι απο 1100 φοιτητικοί κλάδοι του ΙΕΕΕ στον κόσμο. Σκοπός τους είναι να παρέχουν στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, που ενδιαφέρονται για την επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή συγγενείς επιστήμες, ευκαιρίες για ακαδημαϊκή, τεχνολογική και επαγγελματική εξέλιξη.

Στις δραστηριότητες που συνήθως διοργανώνουν οι φοιτητικοί κλάδοι περιλαμβάνονται:

  • Διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων (workshops) και ομιλιών από διακεκριμένους επιστήμονες με σκοπό την επιμόρφωση και ενημέρωση των φοιτητών γύρω από θέματα που αφορούν την επιστήμη των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή παρεμφερείς επιστήμες.
  • Διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών και επισκέψεων σε εταιρείες και ιδρύματα που ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη συγγενών επιστημονικών πεδίων.
  • Συμμετοχή σε φοιτητικούς διαγωνισμούς υπό την αιγίδα του ΙΕΕΕ ή άλλων τεχνολογικών οργανισμών.
  • Ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τις δραστηριότητες του ΙΕΕΕ και τις δυνατότητες που τους παρέχονται απο τον οργανισμό.
  • Διοργάνωση διαγωνισμών και βραβείων με σκοπό την διάκριση της επιστημονικής ήεκπαιδευτικής δραστηριότητας.